Expeditionen

(Öppen onsdag, torsdag och fredag 09.00 - 14.00
tisdag 11.00 - 14.00)
Tel. 021-14 07 01
Då expeditionen är obemannad kan meddelande lämnas.

Telefonnummer

Ansgarsgårdens kök     021-12 07 08
Ansgars fritidshem         021-12 07 08
Köket, församlingssalen   021-14 07 02    (ej på sommaren)
Café Björnen, Norra Björnö  021-14 07 02 (endast på sommaren)
Betel Barkarö (Berit Ericsson) 021-500 13

Bank- och plusgiro

Församlingens bankgiro  232-5611       
Församlingens Swishnummer 123 272 17 44
 
Ansgarsförsamlingens Ungdom plusgiro 17 68 32-4
Ansgarsförsamlingens Ungdom Swishnummer 123 417 08 90