Expeditionen

Öppen onsdag, torsdag och fredag 09.00 - 14.00, tisdag 11.00 - 14.00
Tel. 021-14 07 01
Då expeditionen är obemannad kan meddelande lämnas.

Obs! Expeditionen har sommarstängt: 17/6 - 13/8.

Telefonnummer

Ansgarsgårdens kök 021-12 07 08
Ansgars fritidshem 021-12 07 08
Köket, församlingssalen 021-14 07 02 (ej på sommaren)
Café Björnen, Norra Björnö 021-14 07 02 (endast på sommaren)
Betel Barkarö (Berit Ericsson) 021-500 13

Bank- och plusgiro

Församlingens bankgiro 232-5611
Församlingens Swishnummer 123 272 17 44

Ansgarsförsamlingens Ungdom plusgiro 17 68 32-4
Ansgarsförsamlingens Ungdom Swishnummer 123 417 08 90