Måndagsträffen        

Måndagsträffen hålls måndagar kl 19.00 med start 27 januari. Efter en andakt och kaffestund samlas deltagarna kring program av skiftande karaktär, ofta med gäster:

  • Sång och musik
  • Presentation av olika hantverk
  • Inblick i olika yrken
  • Främmande länder och miljöer
  • Hälsofrågor
  • Intressant litteratur
  • Praktisk arbete: färdigställande av sjukvårdsmateriel till Kongo och inför kyrkans julmarknad.
Någon gång per termin anordnas en fest och en kortare resa.

Vårens program kommer inom kort. Terminen startar 27/1 kl 19.00. 

Välkommen till Måndagsträffens gemenskap!