Är du pensionär?

Ansgar senior träffas på onsdagar 14.00 runt kaffeborden. Där får man lyssna till musik och / eller och olika intressanta föredrag. Det är ett varierat program, med något för alla. Gemenskapen är en viktig del och varje termin bjuds det även in till luncher och utflykter.

Program höstterminen 2019 >>


Arrangör är Ansgar Senior som i sin tur är ansluten till Riksförbundet PensionärsGemenskap (RPG). Onsdagsträffarna är öppna för alla, oavsett om man är medlem i RPG eller inte.