Är du ledig på dagtid?

Välkommen till RPG Västerås (RPG RiksförbundetPensionärsGemenskap). Varje onsdag kl 14.00 träffas vi runt kaffeborden. Därfår du lyssna till musik och/eller intressanta föredrag. Det är ett varierat program, med något för alla smaker. Gemenskapen är en viktig del och varje termin bjuds det även in till luncher och utflykter.

Program vårterminen 2020 >>


RPG Västerås är en ekumenisk förening. Onsdagsträffarna är öppna för alla, oavsett om man är medlem i RPG eller inte.
RPG Västerås är ansluten till Riksförbundet PensionärsGemenskap (RPG), en rikstäckande organisation som är öppen för alla.
Organisationen är politiskt obunden men verkar utifrån kristna värderingar. RPG samarbetar på riksplanet med andra rikstäckande pensionärsorganisationer i frågor som rör äldres intressen i samhället.

Medlemskap

Alla är varmt välkomna till våra aktiviteter oavsett formellt medlemskap. RPG:s medlemmar är olycksfallsförsäkrade vid alla RPG-aktiviteter samt vid färd till och från dessa.
Medlemsavgiften i RPG Västerås är 250:- under 2020.
Föreningens bankgiro: 232-5611 (ange RPG Västerås)

Kontaktperson
Sven-Olof Vestergren, tel. 076-799 59 23, vestergrens@gmail.com

Arrangör är RPG Västerås som i sin tur är ansluten till Riksförbundet PensionärsGemenskap (RPG). Onsdagsträffarna är öppna för alla, oavsett om man är medlem i RPG eller inte.