Du är här:Start > Mötesplatser > SmågrupperSmågrupper

”De höll samman och möttes varje dag troget i templet,
och i hemmen bröt de brödet och höll måltid med varandra
i jublande, uppriktig glädje.” Apostlagärningarna 2:46


Den lilla gruppen har stor betydelse i en stor församling i en stor stad! I en mindre grupp finns möjlighet till närhet, fördjupning av relationer, omsorg och kanske också arbetsgemenskap.

Den lilla gruppen som bas för kristen gemenskap har funnits sedan apostlagärningarnas tid. Det motsvarar vår gemenskap i gudstjänsten och den lilla gruppen, den livsnära smågruppen. På samma sätt som gudstjänsten är självklar i församlingsgemenskapen så bör vi tänka oss församlingen som en gemenskap som byggs av smågrupper, inte enbart har smågrupper.

Det finns smågrupper av många olika slag i Ansgarsförsamlingen. Somliga pratar mest, somliga läser till exempel romaner och träffas för att utbyta tankar, somliga samlas för att be, andra för att laga mat.

Intresserad? Hör av dig till: Andreas Löwkvist, smågruppssamordnare. Tel 070-632 18 25, 021-14 07 14, eller sänd via e-post till andreas.lowkvist@ansgars.se