Du är här:Start > Om oss

Om oss


Du är alltid välkommen till Ansgarskyrkan. Det krävs inget medlemskap för att gå på en konsert, delta i en gudstjänst, boka en tid för ett enskilt samtal, eller något annat. All verksamhet är öppen.

Att bli medlem i församlingen innebär att man beslutar sig för att bli en del av den kristna gemenskapen. Det enda kriteriet för att få bli medlem är att man har en tro på Jesus Kristus. Man tar helt enkelt bara kontakt med pastor Mikael Ericson.

Kyrkan är inte i första hand en byggnad, utan de människor som träffas där. Där finns anställda, men det mesta görs ändå av ideella som lägger ner av sin fritid. De kan till exempel sköta fikaserveringen en söndag, vara ledare i olika grupper eller spela i gudstjänsterna. (Det är flera hundra personer som har någon uppgift.) Det finns alltid något att göra för den som vill vara med i arbetsgemenskapen. Men man måste naturligtvis inte, det är upp till var och en hur man vill engagera sig. På samma sätt är det med ekonomin i församlingen. Det är frivilliga gåvor som bekostar det mesta, men det finns ingen medlemsavgift och självklart ingen som helst kontroll av att man skänker pengar.

Den svenska demokratins vagga fanns i folkrörelserna på 1800-talet, där de fria kyrkorna var en viktig del. Där kunde direktören sitta på samma bänk som sina arbetare. Alla hade var sin röst när det kom till beslut. Så är det fortfarande.

Ansgarsförsamlingen tillhör Equmeniakyrkan, en kyrka som finns över hela Sverige och som bildades 2011 genom att Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige gick samman. År 2017 gick även Centrumkyrkan i Västerås samman med Ansgarsförsamlingen.

Pastorer och diakoner som arbetar där har tystnadsplikt och står till förfogande för enskilda samtal.

Kontaktpersoner