Du är här:Start > Om oss > Diakoni

Diakoni

Församlingens omsorgsarbete kallas diakoni. Det är ett gränsöverskridande uppdrag, där inte ålder eller tro är det avgörande. Människors behov avgör vilka insatser som görs. Vi vill ge en hjälpande hand både till människor i församlingen som till andra i vår närhet. Motiv och kraft hämtar vi i evangeliet, där Jesus Kristus är den som tjänar och ger sitt liv för hela mänskligheten. Vi vill se varandra och vara till för varandra i ömsesidighet.

Vill du ha kontakt så hör av dig till expeditionen på telefon 021-14 07 01 eller med e-post till kontakt@ansgars.se.

Många frivilliga finns i detta arbete, som leds av ett särskilt diakoniråd. En omsorgsgrupp ombesörjer hembesök och dylikt och församlingens anställda diakoner och pastorer finns till hands för själavårdande samtal. Du är också välkommen att göra en insats och ge lite av din tid för någon annan. Hör gärna av dig till expeditionen om du vill ha mera information om hur du kan bidra.

Några exempel på Ansgarsförsamlingens diakonala verksamhet:

  • Församlingen var med och startade Västerås stadsmission och är en av de kyrkor som står bakom det viktiga arbete som bedrivs där. Läs mer om Stadsmissionen här.
  • Samarbete finns med Trumslagarbackens ålderdomshem.
  • Samarbete finns med Sjukhuskyrkan i Västerås. Ta gärna kontakt med sjukhuspastor Hanke Joneklav, 021-17 38 37.
  • Kontakter och besök görs gärna i hem, på äldreboenden osv.
  • Andakter ordnas både i hem och på äldreboenden.
  • Enskilda samtal och samtalscirklar om livets frågor erbjuds.
  • Kvinnocaféer drivs i samarbete med kommunen för att ge framför allt invandrade kvinnor en mötesplats.