RPG Ansgars Senior, program vt 2019

RPG är en rikstäckande organisation öppen för alla och politiskt obunden, men verkar utifrån kristna värderingar.

RPG samarbetar på riksplanet med andra rikstäckande pensionärs-organisationer i frågor som rör äldres intressen i samhället.

Alla är varmt välkomna till våra aktiviteter oavsett formellt medlemskap.

RPG program vt 2019

Publicerat den 2 januari